Uponor Multi plastični ugaoni nosač

- Plastika otporna na udarce
- Ugaoni držač od 90°

Uponor Multi plastični ugaoni nosač

1000118

Uponor Multi plastični ugaoni nosač 18

Količina artikla 150
Količina artikla 2250
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]16,5
L [m]
1001229

Uponor Multi plastični ugaoni nosač 20

Količina artikla 150
Količina artikla 22300
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]22
L [m]
1001230

Uponor Multi plastični ugaoni nosač 28

Količina artikla 150
Količina artikla 2900
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]27
L [m]