Uponor Multi plastični ugaoni nosač

- Potporni element za podesiva savijanja
- Plastika

Uponor Multi plastični ugaoni nosač

1034554

Uponor Multi plastični ugaoni nosač 20

Količina artikla 120
Količina artikla 2200
UOM artiklakom
d [mm]16-20
di [mm]
L [m]