Uponor Smart Aqua kutija za završno koleno Q&E SP PL

- Staje u kutiju 1038470

Uponor Smart Aqua kutija za završno koleno Q&E SP PL

1047932

Uponor Smart Aqua kutija za završno koleno Q&E SP PL 20-Rp1/2"FT

Količina artikla 15
Količina artikla 225
UOM artiklakom
d [mm]20
di [mm]
L [m]
1047933

Uponor Smart Aqua kutija za završno koleno Q&E SP PL 25-Rp3/4"FT

Količina artikla 15
Količina artikla 220
UOM artiklakom
d [mm]25
di [mm]
L [m]