Uponor Smart Aqua U-završno koleno Q&E

- U-završno koleno

Uponor Smart Aqua U-završno koleno Q&E

1059820

Uponor Smart Aqua U-završno koleno Q&E 16-Rp1/2"FT-16

Količina artikla 11
Količina artikla 25
UOM artiklakom
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1059821

Uponor Smart Aqua U-završno koleno Q&E 20-Rp1/2"FT-20

Količina artikla 11
Količina artikla 25
UOM artiklakom
d [mm]20
di [mm]
L [m]