Uponor Smart Aqua završno koleno Q&E PL

Uponor Smart Aqua završno koleno Q&E PL

1023034

Uponor Smart Aqua završno koleno Q&E PL 16-Rp1/2"FT l=43mm

Količina artikla 15
Količina artikla 240
UOM artiklakom
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1023035

Uponor Smart Aqua završno koleno Q&E PL 20-Rp1/2"FT l=43mm

Količina artikla 15
Količina artikla 240
UOM artiklakom
d [mm]20
di [mm]
L [m]