Uponor Smart Aqua završno koleno Q&E PPSU

Uponor Smart Aqua završno koleno Q&E PPSU

1042342

Uponor Smart Aqua završno koleno Q&E PPSU 16-Rp1/2" l=43mm

Količina artikla 15
Količina artikla 240
UOM artiklakom
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1042343

Uponor Smart Aqua završno koleno Q&E PPSU 20-Rp1/2" l=43mm

Količina artikla 15
Količina artikla 230
UOM artiklakom
d [mm]20
di [mm]
L [m]