Uponor Smart Aqua završno koleno za kutiju Q&E SP

- Za plastično završno koleno

Uponor Smart Aqua završno koleno za kutiju Q&E SP

1038470

Uponor Smart Aqua završno koleno za kutiju Q&E SP 34/28 42/36

Količina artikla 110
Količina artikla 2200
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]