Uponor Smart Aqua završno koleno za kutiju Q&E UP PL

- Staje u kutiju 1008845

Uponor Smart Aqua završno koleno za kutiju Q&E UP PL

1047935

Uponor Smart Aqua završno koleno za kutiju Q&E UP PL 16-Rp1/2"FT

Količina artikla 140
Količina artikla 23840
UOM artiklakom
d [mm]16
di [mm]
L [m]