Uponor S-Press PLUS Krstasti spoj Radi

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Za spajanje cevi radijatora bez ukrštanja, položeno na osnovni pod

Uponor S-Press PLUS Krstasti spoj Radi

1070685

Uponor S-Press PLUS Krstasti spoj Radi 16-16-16

Količina artikla 11
Količina artikla 2192
UOM artiklakom
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1070686

Uponor S-Press PLUS Krstasti spoj Radi 20-16-16

Količina artikla 11
Količina artikla 2192
UOM artiklakom
d [mm]20
di [mm]
L [m]
1070687

Uponor S-Press PLUS Krstasti spoj Radi 20-16-20

Količina artikla 11
Količina artikla 2192
UOM artiklakom
d [mm]20
di [mm]
L [m]
1070688

Uponor S-Press PLUS Krstasti spoj Radi 20-20-20

Količina artikla 11
Količina artikla 2192
UOM artiklakom
d [mm]20
di [mm]
L [m]