Uponor S-Press PLUS osnovni priključni set

- Za ugradnju na osnovnu ploču i univerzalni spoj Uponor MLC/SACP cevi spoljašnjih prečnika 16 i 20 mm sa radijatorskim ventilima sa spojem odozdo.
- Navoj prema standardu EN ISO 228-1

Uponor S-Press PLUS osnovni priključni set

1070693

Uponor S-Press PLUS osnovni priključni set 16-G1/2"MT-16

Količina artikla 11
Količina artikla 2192
UOM artiklakom
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1070694

Uponor S-Press PLUS osnovni priključni set 16-G1/2"MT-20

Količina artikla 11
Količina artikla 2192
UOM artiklakom
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1070695

Uponor S-Press PLUS osnovni priključni set 16-G1/2"MT-0

Količina artikla 11
Količina artikla 2192
UOM artiklakom
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1070696

Uponor S-Press PLUS osnovni priključni set 20-G1/2"MT-16

Količina artikla 11
Količina artikla 2192
UOM artiklakom
d [mm]20
di [mm]
L [m]
1094219

Uponor S-Press PLUS osnovni priključni set 0-G1/2"MT-16

Količina artikla 11
Količina artikla 2192
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]
1070697

Uponor S-Press PLUS osnovni priključni set 20-G1/2"MT-20

Količina artikla 11
Količina artikla 2192
UOM artiklakom
d [mm]20
di [mm]
L [m]