Uponor S-Press PLUS priključna grupa radi

- Predinstalirana jedinica koja se sastoji od 2 Uponor Smart Aqua završna kolena S-Press 16-1/2FT
- Fiksirana kako bi se onemogućila rotacija pa montirana na zidnom nosaču.

Uponor S-Press PLUS priključna grupa radi

1070683

Uponor S-Press PLUS priključna grupa radi 16-Rp1/2"FT c/c35mm

Količina artikla 15
Količina artikla 2720
UOM artiklakom
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1070684

Uponor S-Press PLUS priključna grupa radi 16-Rp1/2"FT c/c50mm

Količina artikla 15
Količina artikla 2960
UOM artiklakom
d [mm]16
di [mm]
L [m]