Uponor S-Press PLUS priključna grupa radi

- Predinstalirana jedinica koja se sastoji od 2 Uponor Smart Aqua završna kolena S-Press 16-1/2FT
- Fiksirana kako bi se onemogućila rotacija pa montirana na zidnom nosaču.

Uponor S-Press PLUS priključna grupa radi

Uponor S-Press PLUS priključna grupa radi 16-Rp1/2"FT c/c35mm
Uponor S-Press PLUS priključna grupa radi 16-Rp1/2"FT c/c50mm