Uponor S-Press PLUS U-završno koleno

- za instalacije ili postavljanje na zid sa zaštitom od rotacije za montažne uglove i ploče Uponor Smart Aqua.

Uponor S-Press PLUS U-završno koleno

Uponor S-Press PLUS U-završno koleno 16-Rp1/2"FT-16
Uponor S-Press PLUS U-završno koleno 20-Rp1/2"FT-20
Uponor S-Press PLUS U-završno koleno 20-Rp1/2"FT-16
Uponor S-Press PLUS U-završno koleno 16-Rp1/2"FT-20
Uponor S-Press PLUS U-završno koleno 25-Rp1/2"FT-25
Uponor S-Press PLUS U-završno koleno 25-Rp1/2"FT-20
Uponor S-Press PLUS U-završno koleno 20-Rp1/2"FT-25