Uponor S-Press PLUS U-završno koleno

- za instalacije ili postavljanje na zid sa zaštitom od rotacije za montažne uglove i ploče Uponor Smart Aqua.

Uponor S-Press PLUS U-završno koleno

1070629

Uponor S-Press PLUS U-završno koleno 16-Rp1/2"FT-16

Količina artikla 15
Količina artikla 220
UOM artiklakom
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1070630

Uponor S-Press PLUS U-završno koleno 20-Rp1/2"FT-20

Količina artikla 15
Količina artikla 2960
UOM artiklakom
d [mm]20
di [mm]
L [m]
1070631

Uponor S-Press PLUS U-završno koleno 20-Rp1/2"FT-16

Količina artikla 15
Količina artikla 2960
UOM artiklakom
d [mm]20
di [mm]
L [m]
1070632

Uponor S-Press PLUS U-završno koleno 16-Rp1/2"FT-20

Količina artikla 15
Količina artikla 2960
UOM artiklakom
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1070633

Uponor S-Press PLUS U-završno koleno 25-Rp1/2"FT-25

Količina artikla 13
Količina artikla 2576
UOM artiklakom
d [mm]25
di [mm]
L [m]
1070634

Uponor S-Press PLUS U-završno koleno 25-Rp1/2"FT-20

Količina artikla 13
Količina artikla 2576
UOM artiklakom
d [mm]25
di [mm]
L [m]
1070635

Uponor S-Press PLUS U-završno koleno 20-Rp1/2"FT-25

Količina artikla 13
Količina artikla 2576
UOM artiklakom
d [mm]20
di [mm]
L [m]