Uponor S-Press PLUS U-završno koleno LWC

- Za ugradnju osiguranu od okretanja – bezbednu ugradnju ventila u spojnicu i čvrstu vezu MLC spojnice sa podlogom
- Za prolaz kroz zid.

Uponor S-Press PLUS U-završno koleno LWC

Uponor S-Press PLUS U-završno koleno LWC 16-Rp1/2"FT-16 l=25
Uponor S-Press PLUS U-završno koleno LWC 16-Rp1/2"FT-16 l=35