Uponor S-Press PLUS završno koleno L

- za instalacije ili postavljanje na zid sa zaštitom od rotacije za montažne uglove i ploče Uponor Smart Aqua.

Uponor S-Press PLUS završno koleno L

1070644

Uponor S-Press PLUS završno koleno L 16-Rp1/2"FT

Količina artikla 110
Količina artikla 240
UOM artiklakom
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1070645

Uponor S-Press PLUS završno koleno long 20-Rp1/2"FT

Količina artikla 110
Količina artikla 240
UOM artiklakom
d [mm]20
di [mm]
L [m]