Uponor S-Press PLUS završno koleno LWC

- Za ugradnju osiguranu od okretanja – bezbednu ugradnju ventila u spojnicu i čvrstu vezu MLC spojnice sa podlogom
- Za prolaz kroz zid.

Uponor S-Press PLUS završno koleno LWC

1070653

Uponor S-Press PLUS završno koleno LWC 16-Rp1/2"FT l=25

Količina artikla 11
Količina artikla 25
UOM artiklakom
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1070654

Uponor S-Press PLUS završno koleno LWC 16-Rp1/2"FT l=35

Količina artikla 11
Količina artikla 25
UOM artiklakom
d [mm]16
di [mm]
L [m]