Uponor S-Press PLUS završno koleno M

- za instalacije ili postavljanje na zid sa zaštitom od rotacije za montažne uglove i ploče Uponor Smart Aqua

Uponor S-Press PLUS završno koleno M

1070638

Uponor S-Press PLUS završno koleno M 16-Rp3/8"FT

Količina artikla 110
Količina artikla 240
UOM artiklakom
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1070639

Uponor S-Press PLUS završno koleno M 16-Rp1/2"FT

Količina artikla 110
Količina artikla 240
UOM artiklakom
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1070640

Uponor S-Press PLUS završno koleno M 20-Rp1/2"FT

Količina artikla 110
Količina artikla 240
UOM artiklakom
d [mm]20
di [mm]
L [m]
1070641

Uponor S-Press PLUS završno koleno M 20-Rp3/4"FT

Količina artikla 15
Količina artikla 220
UOM artiklakom
d [mm]20
di [mm]
L [m]
1070642

Uponor S-Press PLUS završno koleno M 25-Rp3/4"FT

Količina artikla 15
Količina artikla 220
UOM artiklakom
d [mm]25
di [mm]
L [m]