Uponor S-Press PLUS završno koleno+roz.

- za instalaciju na zid sa ventilom i rozetom

Uponor S-Press PLUS završno koleno+roz.

1070643

Uponor S-Press PLUS završno koleno+roz. 16-Rp3/4"FT

Količina artikla 11
Količina artikla 220
UOM artiklakom
d [mm]16
di [mm]
L [m]