Uponor S-Press PLUS završno koleno+roz.

- za instalaciju na zid sa ventilom i rozetom

Uponor S-Press PLUS završno koleno+roz.

Uponor S-Press PLUS završno koleno+roz. 16-Rp3/4"FT