Uponor S-Press spojnica

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Pritisak bez kosine
- Šifra boje
- oznaka presovanog spoja

Uponor S-Press spojnica

1015154

Uponor S-Press spojnica 14-14

Količina artikla 110
Količina artikla 280
UOM artiklakom
d [mm]14
di [mm]
L [m]