Uponor S-Press T-komad redukovani

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Šifra boje

Uponor S-Press T-komad redukovani

1046916

Uponor S-Press T-komad redukovani 40-20-40

Količina artikla 15
Količina artikla 2400
UOM artiklakom
d [mm]40
di [mm]
L [m]
1046917

Uponor S-Press T-komad redukovani 40-25-32

Količina artikla 15
Količina artikla 2500
UOM artiklakom
d [mm]40
di [mm]
L [m]
1046918

Uponor S-Press T-komad redukovani 40-25-40

Količina artikla 15
Količina artikla 2400
UOM artiklakom
d [mm]40
di [mm]
L [m]
1046919

Uponor S-Press T-komad redukovani 40-32-32

Količina artikla 15
Količina artikla 2400
UOM artiklakom
d [mm]40
di [mm]
L [m]
1046920

Uponor S-Press T-komad redukovani 40-32-40

Količina artikla 15
Količina artikla 2400
UOM artiklakom
d [mm]40
di [mm]
L [m]
1046924

Uponor S-Press T-komad redukovani 50-25-40

Količina artikla 13
Količina artikla 2300
UOM artiklakom
d [mm]50
di [mm]
L [m]
1046925

Uponor S-Press T-komad redukovani 50-25-50

Količina artikla 13
Količina artikla 2240
UOM artiklakom
d [mm]50
di [mm]
L [m]
1046926

Uponor S-Press T-komad redukovani 50-32-50

Količina artikla 13
Količina artikla 2300
UOM artiklakom
d [mm]50
di [mm]
L [m]
1046927

Uponor S-Press T-komad redukovani 50-40-50

Količina artikla 13
Količina artikla 2300
UOM artiklakom
d [mm]50
di [mm]
L [m]