Uponor Smart Aqua 10 tiplova + 20 vijaka

- Tiplovi i vijci za nosače, ploče i trake za montiranje.

Uponor Smart Aqua 10 tiplova + 20 vijaka

1057847

Uponor Smart Aqua 10 tiplova + 20 vijaka

Količina artikla 11
Količina artikla 2
UOM artiklaset
d [mm]
di [mm]
L [m]