Uponor Smart Radi dupli nipl

- Izrađeno od presvučenog mesinga
- samo-zaptivajuće
- Za spoj radijatora sa 1/2 priključcima sa unutrašnjim navojem, 3/4 Eurokonusom sa Spoljnim navojem za Cu-cev, 15 x 1 mm, sa steznim kompresionim adapterom.

Uponor Smart Radi dupli nipl

1013906

Uponor Smart Radi dupli nipl G3/4"MT-G1/2"MT

Količina artikla 110
Količina artikla 280
UOM artiklakom
d [mm]
di [mm]
L [m]