Uponor Srbija
Za sva pitanja kontaktirajte nas na: podrskakupcima@uponor.com

NAŠ UTICAJ ZA VAŠU GRADNJU

Održiva rešenja

Naši proizvodi vam pomažu da gradite održive zgrade.

Našim klijentima pružamo integrisana rešenja koja imaju najmanji otisak u životnoj sredini

Težimo dizajnu rešenja sa transparentnim otiskom ugljenika i malim uticajem radova na životnu sredinu kako bismo podržali klijente na putu ka održivosti. Održivo rešenje za nas znači i dug radni vek, neprikosnovenu otpornost i najviši kvalitet proizvoda, a sve to pomaže našim klijentima da ostvare sopstvene ekološke ciljeve. Osim toga, svi naši istraživački i razvojni projekti sadrže ciljeve za održivost.

 

Rešenja koja omogućavaju put ka potpunoj nultoj emisiji

Ekološke deklaracije o proizvodu (EPD)

Uz održivost ide i transparentnost i mi želimo da potpuno transparentno izložimo svojim klijentima uticaj koji naši proizvodi imaju na životnu sredinu.
 
  • Ekološke deklaracije o proizvodu (eng. Environmental Product Declaration – EPD) zasnovane su na proračunima procene radnog veka proizvoda
  • Deklaracije EPD nam pomažu da optimizujemo lance proizvodnje i snabdevanja da bismo ostvarili ciljeve koji se odnose na očuvanje životne sredine
  • Deklaracije EPD pomažu u proceni i optimizaciji otiska CO2 građevina, jer omogućavaju izbor najodrživijih rešenja
  • Cilj nam je da pokrijemo 90% asortimana naših proizvoda deklaracijama EPD specifičnim za proizvode do 2027. godine i ceo asortiman najkasnije do 2030.
Omnitower frankfurt reference

Pomažemo klijentima da uspešno primene održivost

Zgrade imaju suštinski direktan i indirektan uticaj na životnu sredinu i na naše zdravlje i dobrobit – od izgradnje, preko stanovanja, do rušenja. Naša rešenja za zgrade su dobijala priznanja za pomaganje klijentima da postignu najviše ocene sistema za certifikaciju zelenih zgrada, kao što je LEED, kojim se identifikuju rešenja za zdrav dizajn zgrade, ekološku gradnju, radove i održavanje.

Istaknute reference sa vodećim rešenjima kompanije Uponor

Kako predvodimo na putu ka održivijoj budućnosti