Naša posvećenost

Naše putovanje ka neutralnosti u smislu emisija ugljenika

Naše definisane oblasti za poboljšanja.

Neumorno radimo na smanjenju naših emisija

Naš cilj je jasan: Kompanija Uponor sveobuhvatno prati i smanjuje emisije gasa sa efektom zelene bašte (GHG) da bi se omogućilo poslovanje neutralno u smislu emisije ugljenika. Ključna tačka na tom putu je nastojanje da se smanje emisije GHG u našem poslovanju za 70%, (obimi 1 i 2) i za 20% u okviru našeg lanca nabavke (obim 3) do 2027. godine, u poređenju sa 2019. godinom. Naše aktivnosti i naša nastojanja pokazuju nivo naše ambicije, ali i podstiču druge da delaju.

Koristimo ciljeve zasnovane na nauci na putu ka smanjenju emisije ugljenika

Kao zagovornici posvećenosti poslovne inicijative za globalni dogovor UN za ograničavanje globalnog porasta temperature na temperaturu višu za 1,5 °C u odnosu na period pre industrijske revolucije, koristimo ciljeve smanjenja emisija zasnovane na nauci na našem putu ka potpuno nultoj emisiji. Početkom 2021. godine, bili smo prva kompanija u našoj industriji koja je dobila verifikovano odobrenje od inicijative ciljeva zasnovanih na nauci (SBT) za naše ciljeve smanjenja porasta temperature na 1,5 °C.

Pomenuti ciljevi su 46% za obime 1 i 2 i 14% za obim 3 do 2030. godine. Ohrabreni rezultatima koje smo postigli prethodnih godina, definisali smo još ambicioznije ciljeve i u procesu smo dobijanja potvrda nezavisnih tela i za te ciljeve.

Smanjenje emisija GHG koje su jednake emisijama koje proizvode novi automobil pri prelasku 80 miliona kilometara

Tokom cele 2021. godine nastavili smo sa misijom da ispunimo naše ambiciozne ciljeve i smanjili smo emisije CO2 za obime 1 i 2 za skoro 10.000 tona – ili preko 45% u odnosu na prethodnu godinu. Količina se može uporediti sa količinom koju proizvede nov automobil (iz 2019. godine i novijeg) u EU pri prelasku puta od 80 miliona kilometara.

Dobar deo smanjenja dugujemo našem nastojanju da koristimo ekološku energiju za sve poslove, ali smo napravili značajan iskorak u mnogim oblastima da bismo postigli sve to.
Greenhouse gas emissions GHG

Preuzeli smo aktivnu ulogu u raznim oblastima kako bismo smanjili naš uticaj na životnu sredinu

Kako predvodimo na putu ka održivijoj budućnosti

Naše putovanje ka neutralnosti u smislu emisija ugljenika

Pratimo i sistematski smanjujemo emisiju gasova sa efektom staklene bašte duž našeg lanca vrednosti i definisali smo jasan put i buduće ključne tačke.

Ciljevi održivog razvoja

Posvećeni smo ciljevima razvoja UN i identifikovali smo četiri za značajan uticaj.

Održiva rešenja

Mi nudimo rešenja koja pomažu našim klijentima da ostvare svoje ekološke ciljeve.