1068053

Uponor Ventilation отвод 100X90�

Упаковка [-]1
Упаковка 2 [-]10
UOMшт
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068054

Uponor Ventilation отвод 125X90�

Упаковка [-]1
Упаковка 2 [-]10
UOMшт
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068055

Uponor Ventilation отвод 160X90�

Упаковка [-]1
Упаковка 2 [-]6
UOMшт
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068052

Uponor Ventilation отвод 200X90�

Упаковка [-]1
Упаковка 2 [-]4
UOMшт
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]