1068057

Uponor Ventilation отвод 100X45�

Упаковка1
Упаковка 211
UOMшт
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068058

Uponor Ventilation отвод 125X45�

Упаковка1
Упаковка 214
UOMшт
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068059

Uponor Ventilation отвод 160X45�

Упаковка1
Упаковка 212
UOMшт
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068056

Uponor Ventilation отвод 200X45�

Упаковка1
Упаковка 28
UOMшт
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]