1068057

Uponor Ventilation отвод 100X45�

Упаковка [-]1
Упаковка 2 [-]11
UOMшт
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1068058

Uponor Ventilation отвод 125X45�

Упаковка [-]1
Упаковка 2 [-]14
UOMшт
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1068059

Uponor Ventilation отвод 160X45�

Упаковка [-]1
Упаковка 2 [-]12
UOMшт
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%
1068056

Uponor Ventilation отвод 200X45�

Упаковка [-]1
Упаковка 2 [-]8
UOMшт
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%