Menu
Uponor, s.r.o.

Modrá je nová zelená

Uponor je lídrom v oblasti výroby udržateľných stavebných materiálov na komerčné, rezidenčné a infraštruktúrne účely. Udržateľnosť je ústredným prvkom nášho poslania, vízie a stratégie.   

Preto sme vytvorili rodinu výrobkov Uponor Blue. Výrobky Uponor Blue vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele v oblasti životného prostredia a znižovania uhlíkovej stopy.   

Ponuka Uponor Blue spĺňa rovnaké normy, požiadavky a výkon ako tradičné výrobky. Metódy a hodnoty CO2 sú potvrdené certifikátmi ISCC a EPD.

Výberom produktu Uponor Blue si môžete byť istí, že dnes urobíte správne rozhodnutie pre životné prostredie budúcnosti. Charakteristickou farbou spoločnosti Uponor je modrá a používame ju ako našu vlajkovú loď na podporu nášho záväzku udržateľnosti. Pre Uponor je modrá nová zelená.   

Okrem toho sú výrobky Uponor Blue v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN, ako sú opatrenia v oblasti klímy, čistá voda a hygiena a zodpovedná spotreba a výroba.
So spoločnosťou Uponor Blue budete na dobrej ceste znížiť emisie uhlíka o 55 % do roku 2030. Tento cieľ zníženia emisií - "Fit for 55" - stanovila EÚ a je to medzistupeň na ceste k uhlíkovo neutrálnej Európe.  

Budúcnosť bude patriť len udržateľným výrobkom, inak sa ocitnete mimo trhu.
- Michael Rauterkus, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Uponor Corporation
Viac o Fit for 55

Uponor pretvára mestá nazeleno s Blue produktmi

Ciele EU v oblasti znižovania uhlíkovej stopy do roku 2030 vedú k uhlíkovo neutrálnej Európe v roku 2050. Produkty Uponor Blue pomôžu Vašej organizácii dosiahnuť Vaše udržateľné ciele a vybudovať mestá šetrné k životnému prostrediu. Spoločne pretvárame mestá namodro!

  • 2021
  • 2022
  • 2025
  • 2030

1. produkt Uponor Blue uvedený na trh

Ultra Rib 2 Blue je prvé gravitačné kanalizačné potrubie s až 70% znížením uhlíkovej stopy. Tento medzník bol dosiahnutý použitím viac než 50 % certifikovanej obnoviteľnej suroviny.


Blue je nová zelená

Produkty Uponor Blue majú v jadre udržateľnosť. Či už vplyvom použitia recyklovaných alebo obnoviteľných surovín, alebo dosiahnutou úsporou vďaka vyššiemu výkonu.

PEX Pipe Blue

Potrubie PEX Pipe Blue bolo uvedené na trh pre obytné a komerčné budovy. Uponor PEX Pipe Blue je celosvetovo 1. potrubie PEX na biologickej báze na trhu s až 88% znížením uhlíkovej stopy.


40 % produktov je Uponor Blue

Do roku 2025 bude 40 % našich produktov spĺňať požiadavky produktov Uponor Blue s plnou transparentnosťou dát vďaka certifikácii EPD.


Dosiahneme naše ciele

V roku 2030 budú mať všetky naše produkty certifikáciu EPD a stanú sa produktmi z rady Uponor Blue. Dosiahneme naše environmentálne ciele.

Čo robí výrobky Uponor Blue udržateľnými?


Výrobky Uponor Blue môžu byť udržateľné rôznymi spôsobmi - buď použitím obnoviteľných alebo recyklovaných materiálov v ich zložení, alebo zabezpečením úspory zdrojov prostredníctvom väčšieho výkonu. Ponuka Uponor Blue vám pomôže splniť vaše ciele v oblasti znižovania emisií uhlíka, zároveň však spĺňa rovnaké normy, požiadavky a výkon ako tradičné výrobky. 

Poskytujeme úplnú transparentnosť údajov, aby sme zabezpečili udržateľnosť našich výrobkov. Vďaka tomu môžete ľahšie preukázať pozitívny vplyv vášho projektu. Všetky naše prístupy k udržateľnosti sú nezávisle overené certifikátmi tretích strán. Vďaka našim environmentálnym vyhláseniam o výrobkoch (EPD) a medzinárodným certifikátom udržateľnosti a uhlíka (ISCC Plus) si môžete byť istí množstvom zníženia emisií CO2, keď si vyberiete výrobok Uponor Blue.

Hmotnostná bilancia

Metóda hmotnostnej bilancie (Mass Balance) je jednou z najjednoduchších a nákladovo najefektívnejších metód znižovania uhlíkovej stopy pri výrobe infraštruktúrnych výrobkov.

Spočíva v čiastočnom nahradení pôvodného materiálu na báze fosílnych palív obnoviteľnými surovinami, ktorých pôvod možno vysledovať až k prvým zberným miestam. Umožňuje postupný prechod z fosílnych na obnoviteľné suroviny s malým vplyvom na cenu výrobku.

Environmentálne vyhlásenie o výrobku (EPD)

EPD je štandardizovaný dokument overený treťou stranou, ktorý informuje o environmentálnych vlastnostiach výrobku. Hodnotí celý životný cyklus výrobku a uvádza jeho uhlíkovú stopu.

To umožňuje perspektívnym organizáciám spoľahlivo porovnávať výrobky plniace rovnakú funkciu. Spoločnosť Uponor už má mnohé zo svojich výrobkov overené pomocou EPD, čo umožňuje transparentné podávanie správ o vplyve na životné prostredie.

Spoznajte produkty Uponor Blue

Ultra Rib 2 Blue

Ultra Rib 2 Blue je udržateľné plastové kanalizačné potrubie s až 70 % znížením emisií CO2. Je založené na obnoviteľných surovinách, ktoré podľa modelu hmotnostnej bilancie (Mass Balance) obsahujú najmenej 55 % bioproduktov.

Pex Pipe Blue

Celosvetovo prvé potrubie PEX na bio báze na trhu. Je vhodné pre systémy pitnej vody a podlahového vykurovania. Môže sa pochváliť rovnakými vlastnosťami výrobku ako bežné potrubie PEX a zníženou uhlíkovou stopou až o 88 %.

IQ Blue

IQ Blue je prvé udržateľné potrubie na dažďovú vodu na trhu. IQ Blue sa môže používať ako potrubie na dažďovú vodu alebo ako cestné sudy v mnohých aplikáciách, ako je doprava, komerčná výstavba alebo poľnohospodárstvo a lesníctvo.

Fit for 55

EÚ si stanovila záväzný cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Ako prechodný krok k tomuto cieľu sa EÚ zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 %.
Fit for 55” je súbor návrhov na revíziu a aktualizáciu právnych predpisov EÚ s cieľom zabezpečiť, aby nové politiky a právne predpisy boli v súlade s cieľmi v oblasti klímy na rok 2030 a neskôr. Balík obsahuje aj niekoľko nových iniciatív.
S produktovým radom Uponor Blue ste na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľa 55% zníženia emisií uhlíka do roku 2030 a uhlíkovej neutrality do roku 2050.