UPONOR

Uponor Comfort E kábelový R-Set

- Súprava pre opravy Uponor Comfort E káblovej rohože a káblovej rohože z hliníkovej fólie
- 3 manžety
- 4 zmršťovacie hadice

Uponor Comfort E kábelový R-Set

1090942

Uponor Comfort E kábelový R-Set 230V

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]20
Jedn.set
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]