UPONOR

Uponor Multi rezačka rúr

- vonkajší priemer 25-63 mm

Uponor Multi rezačka rúr

1089675

Uponor Multi rezačka rúr 25-63

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]12
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1089777

Uponor Multi čepeľ rezačky 25-63

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]50
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]