UPONOR

Uponor Ecoflex inšpekčná šachta

- Šachta na spájanie plášťových rúr
- PE telo s izoláciou a redukciou
- K dispozícií modely T a X
- Zaťaženie dopravou 500 kg, vyššie zaťaženie možné so špeciálnou betónovou konštrukciou

Uponor Ecoflex inšpekčná šachta

1018326

Uponor Ecoflex inšpekčná šachta 6x140/145/175/200

Bal. 1 [-]3
Bal. 2 [-]
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]1000
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018327

Uponor Ecoflex inšpekčná šachta 8x140/145/175/200

Bal. 1 [-]3
Bal. 2 [-]
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]1000
di [mm]
L [m]
s [mm]
1084577

Uponor Ecoflex inšpekčná šachta 4x250-4x140/145/175/200

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]1000
di [mm]
L [m]
s [mm]