UPONOR

Uponor Ecoflex izolačná súprava kolena

- Izolačná súprava kolena pre spájanie plášťových rúr
- Pološkrupiny z ABS s izoláciou a redukciou
- Zaťaženie dopravou 60 ton

Uponor Ecoflex izolačná súprava kolena

1060985

Uponor Ecoflex izolačná súprava kolena 200/175/145/140

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]3
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]