UPONOR

Uponor Ecoflex priama sada

- Priama súprava pre spájanie plášťových rúr
- Rúra s dvomi zmršťovacími manžetami
- Zaťaženie dopravou 60 ton

Uponor Ecoflex priama sada

1084574

Uponor Ecoflex priama sada 175+200

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]10
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]175+200
L [m]
s [mm]
1083872

Uponor Ecoflex priama sada 250

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]9
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]250
L [m]
s [mm]