UPONOR

Uponor Ecoflex Supra PLUS 16bar

- Studená pitná voda s vykurovacím protimrazovým káblom
- Jednoduchá rúrka z PE 100 modrá, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 16 bar / 20°C
- PEX pena, vonkajší obal z HDPE, chránička snímača
- Výkon kábla 10 W/m pri 5 °C

Uponor Ecoflex Supra PLUS 16bar

1048905

Uponor Ecoflex Supra PLUS 16bar 50x4,6/140 1x10W/m 5�C

Bal. 1 [-]150
Bal. 2 [-]
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1048906

Uponor Ecoflex Supra PLUS 16bar 63x5,8/140 1x10W/m 5�C

Bal. 1 [-]150
Bal. 2 [-]
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1048907

Uponor Ecoflex Supra PLUS 16bar 75x6,8/175 1x10W/m 5�C

Bal. 1 [-]100
Bal. 2 [-]
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1048908

Uponor Ecoflex Supra PLUS 16bar 90x8,2/175 1x10W/m 5�C

Bal. 1 [-]100
Bal. 2 [-]
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1048909

Uponor Ecoflex Supra PLUS 16bar 110x10,0/200 1x10W/m 5�C

Bal. 1 [-]100
Bal. 2 [-]
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]