UPONOR

Uponor Ecoflex Thermo VIP Twin

- Vykurovanie a chladenie
- Zdvojené rúrky z PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 6 bar / 95 °C
- Farebný stredový profil na zabránenie zámene prívodného a spätného potrubia
- VIP + PEX pena, vonkajší obal z HDPE

Uponor Ecoflex Thermo VIP Twin

1118580

Uponor Ecoflex Thermo VIP Twin 2x25x2,3/140

Bal. 1 [-]200
Bal. 2 [-]
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1118581

Uponor Ecoflex Thermo VIP Twin 2x32x2,9/140

Bal. 1 [-]200
Bal. 2 [-]
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1118582

Uponor Ecoflex Thermo VIP Twin 2x40x3,7 /175

Bal. 1 [-]200
Bal. 2 [-]
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1118583

Uponor Ecoflex Thermo VIP Twin 2x50x4,6/175

Bal. 1 [-]200
Bal. 2 [-]
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1118584

Uponor Ecoflex Thermo VIP Twin 2x63x5,8/200

Bal. 1 [-]100
Bal. 2 [-]
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1118585

Uponor Ecoflex Thermo VIP Twin 2x75x6,8/250

Bal. 1 [-]100
Bal. 2 [-]
Jedn.m
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]