UPONOR

Uponor Wipex koleno

- Cylindrický závit G“ s tesniacim O-krúžokom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

Uponor Wipex koleno

1018350

Uponor Wipex koleno G1-G1

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]20
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018351

Uponor Wipex koleno G1 1/4-G1 1/4

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]15
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018352

Uponor Wipex koleno G2-G2

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]5
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018353

Uponor Wipex koleno G3-G3

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]2
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]