UPONOR

Uponor Wipex T-kus

- Cylindrický závit G“ s tesniacim O-krúžkom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

Uponor Wipex T-kus

1018345

Uponor Wipex T-kus G1-G1-G1

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]20
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018346

Uponor Wipex T-kus G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]10
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018347

Uponor Wipex T-kus G2-G2-G2

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]4
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018348

Uponor Wipex T-kus G3-G3-G3

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]3
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]