UPONOR

Uponor Contec ON systémová doska

- modul bez rúrok
- špeciálny prvok na uloženie potrubí do tesnej blízkosti povrchu stropu

Uponor Contec ON systémová doska

1005405

Uponor Contec ON systémová doska

Bal. 1 [-]40
Bal. 2 [-]
Jedn.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]