UPONOR

Uponor Multi káblový viazač PA

- káblové pásky na pripevnenie potrubia

Uponor Multi káblový viazač PA

1005372

Uponor Multi káblový viazač PA 280mm

Bal. 1 [-]100
Bal. 2 [-]5000
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]