UPONOR

Uponor Comfort E ochranná rúrka

- Korugovaná rúra chrániaca podlahový snímač elektrického podlahového vykurovania
- 2 m korugovaná rúrka
- Pevné kovové púzdro na jednej strane

Uponor Comfort E ochranná rúrka

1090943

Uponor Comfort E ochranná rúrka

Bal. 11
Bal. 2100
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]