UPONOR

Uponor Q&E rozdeľovač vnút.z/vonk.z. PL

Uponor Q&E rozdeľovač vnút.z/vonk.z. PL

1023027

Uponor Q&E rozdeľovač vnút.z/vonk.z. PL 3/4"MT/FT 2X16 c/c35mm

Bal. 11
Bal. 220
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1023028

Uponor Q&E rozdeľovač vnút.z/vonk.z. PL 3/4"MT/FT 3X16 c/c35mm

Bal. 11
Bal. 215
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1023029

Uponor Q&E rozdeľovač vnút.z/vonk.z. PL 3/4"MT/FT 4X16 c/c35mm

Bal. 11
Bal. 210
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]