UPONOR

Uponor Smart Aqua montážna lišta priama

- Vyrobené z galvanizovanej ocele.
- Pre montáž násteniek Uponor Smart Aqua
- Poloha pripojení podľa daných otvorov
- Plastové kolíky a skrutky M6x12 podľa DIN 965
- S otvormi a škárami pre jednoduché prichytenie

Uponor Smart Aqua montážna lišta priama

1057840

Uponor Smart Aqua montážna lišta priama 75/150mm

Bal. 11
Bal. 25
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]3,0