UPONOR

Uponor Smart Aqua zvuk. Izol. násteniek

- určená pre inštaláciu pre nástenky MLC 16-1/2 vnút.závit, 20-1/2 vnút.závit.
- Príchytky a skrutky M6 x 16 sú súčasťou dodávky.
- Vyrobené z EPDM.
- Zvuková ochrana podľa DIN 4109.

Uponor Smart Aqua zvuk. Izol. násteniek

1057846

Uponor Smart Aqua zvuk. Izol. násteniek

Bal. 11
Bal. 2384
Jedn.set
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]