UPONOR

Uponor S-Press čeľusť pre ručnú lisov.

- Čeľuste do ručnej lisovačky

Uponor S-Press čeľusť pre ručnú lisov.

1015777

Uponor S-Press čeľusť pre ručnú lisov. 16

Bal. 11
Bal. 250
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1015780

Uponor S-Press čeľusť pre ručnú lisov. 20

Bal. 11
Bal. 250
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]