UPONOR

Uponor S-Press lisovacia čeľusť UPP1

- lisovacie čeľuste pre lisovacie tvarovky Uponor MLC

Uponor S-Press lisovacia čeľusť UPP1

Uponor S-Press lisovacia čeľusť UPP1 40
Uponor S-Press lisovacia čeľusť UPP1 50