UPONOR

Uponor Ecoflex Supra PLUS regulátor 150

- Riadiaca jednotka pre potrubie Supra PLUS
- Jednotka ovláda max. 150 m vykurovacieho protimrazového kábla
- Súčasťou je aj 5m dĺhý káblej snímača

Uponor Ecoflex Supra PLUS regulátor 150

1048703

Uponor Ecoflex Supra PLUS regulátor 150

Bal. 11
Bal. 2
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]