UPONOR

Uponor Ecoflex priama izolačná súprava

- Priama izolačná súprava pre spájanie plášťových rúr
- Pološkrupiny z ABS s izoláciou a redukciou
- Zaťaženie dopravou 60 ton

Uponor Ecoflex priama izolačná súprava

1060984

Uponor Ecoflex priama izolačná súprava 200/175/145/140

Bal. 11
Bal. 26
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]