UPONOR

Uponor Ecoflex zmrašťovacia manžeta

- Utesnenie pláštovej rúry so šachtou alebo s iným koncovými vývodmi

Uponor Ecoflex zmrašťovacia manžeta

1018379

Uponor Ecoflex zmrašťovacia manžeta 140/145

Bal. 11
Bal. 2
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]230
L [m]
s [mm]
1018380

Uponor Ecoflex zmrašťovacia manžeta 175/200

Bal. 11
Bal. 2
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]270
L [m]
s [mm]
1084575

Uponor Ecoflex zmrašťovacia manžeta 250

Bal. 11
Bal. 215
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]330
L [m]
s [mm]