UPONOR

Uponor Wipex nátrubok na pevný bod

- Cylindrický závit G“ s tesniacim O-krúžkom
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

Uponor Wipex nátrubok na pevný bod

1018302

Uponor Wipex nátrubok na pevný bod G1

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]30
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018303

Uponor Wipex nátrubok na pevný bod G1 1/4

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]10
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018304

Uponor Wipex nátrubok na pevný bod G2

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]5
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018305

Uponor Wipex nátrubok na pevný bod G3

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]5
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]