UPONOR

Uponor Multi fóliová príchytka

- pripevnenie fólie k izolačným panelom

Uponor Multi fóliová príchytka

1000016

Uponor Multi fóliová príchytka l=25mm

Bal. 1 [-]100
Bal. 2 [-]5000
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]