UPONOR

Uponor Multi káblový viazač PA

- káblový viazač na zafixovanie rúrok

Uponor Multi káblový viazač PA

1086531

Uponor Multi káblový viazač PA 200mm

Bal. 1 [-]100
Bal. 2 [-]10000
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]