UPONOR

Uponor Fluvia Move regulačná stanica Push-23-A-AC

- Čerpadlo (Wilo Yonos Para 15/6): Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17
- Guľový kohút + regulačný ventil na primárnej strane
- Pripojenie na sekundárnej strane G1 (MT)
- Možnosť pripojenia rozdľovača z ľavej alebo pravej strany

Uponor Fluvia Move regulačná stanica Push-23-A-AC

1085008

Uponor Fluvia Move regulačná stanica Push-23-A-AC

Bal. 1 [-]1
Bal. 2 [-]30
Jedn.ks.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]